HomeContact
OSP KOŚCIELISKA
Oznaczenia pojazdów
Oznaczenia pojazdów Straży Pożarnej
 

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu:
G - gaśniczy
S - specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu:
L - lekki (masa całkowita do 7,5 ton) - średniego samochodu się nie oznacza (masa całkowita od 7,5 do 14 ton)
C - ciężki (masa całkowita powyżej 14 ton)

Następne litery określają bliższe dane - w przypadku samochodów gaśniczych:
B - zbiornik na wodą
A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
Pr - zbiornik na proszek
Sn - instalację śniegową

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:
D - drabina (cyfra określa długość w metrach)
H - podnośnik hydrauliczny (cyfra określa długość w metrach)
Rd - ratownictwo drogowe
Rt - ratownictwo techniczne
Rchem - ratownictwo chemiczne
Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach)
- dowodzenia i łączności
W - węzowy
Op - operacyjny
Rw - ratownictwo wodne
Rwys - ratownictwo wysokościowe
Rekol - ratownictwo ekologiczne
San - sanitarka (ambulans)

Cyfry oznaczają: - pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych - druga wydajność autopompy w hl/min - druga wydajność motopompy w hl/min Np.:
GBAM 2,8/16/8 - oznacza średni samochód gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2800 l., autopompę o wydajności 1600 l. na minutę, i motopompę o wydajności 800 l. na minutę.
Każdy samochód gaśniczy ma także zbiornik środka pianotwórczego, którego pojemność wynosi standardowo 10% pojemności zbiornika na wodę, czyli w powyższym wypadku - 280 l.